รูปแบบการผลิต

ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการผลิตได้ทั้งสิ้น 3 รูปแบบ

1. ไซส์มาตรฐาน

ทางโรงงานจัดส่งตัวอย่างเสื้อทดลองไซส์แก่ลูกค้าผ่านทางบริษัทขนส่ง เพื่อทำการทดลองวัดไซส์เสื้อตามมาตรฐานของทางโรงงาน โดยลูกค้าสามารถทดลองและจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ รวมถึงจำนวนไซส์ที่ต้องการสั่งผลิตเป็นข้อมูลส่งให้ทางโรงงานเริ่มผลิตได้

*หมายเหตุ : ไม่มีค่าดำเนินการเพิ่มเติม

2. ปรับแก้ไซส์

ทางโรงงานสามารถปรับแก้ขนาดหรือไซส์ รวมถึงแบบงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  อาทิเช่น ปรับเพิ่มหรือลดความยาวแขนเสื้อหรือตัวเสื้อ ปรับเพิ่มหรือลดขนาด อก เอว สะโพก และอื่นๆตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละท่าน โดยจะปรับแก้เพิ่มเติมจากไซส์มาตรฐานของโรงงาน โดยทางโรงงานจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปดูแลขั้นตอนการปรับวัดไซส์ให้ถึงบริษัทของลูกค้า

*หมายเหตุ : +100 บาท / 1 ตัว

2.วัดตัวตัด 100%

ทางโรงงานจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปทำการวัดตัวลูกค้าถึงบริษัท โดยจะทำการวัดขนาดเป็นสัดส่วนที่พอดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า ลูกค้าจะได้ตัวเสื้อเป็นไซส์และสัดส่วนของตนเอง แบบงานตรงตามที่ลูกค้าพึงพอใจ

*หมายเหตุ : +300 บาท / 1 ตัว

1. ไซส์มาตรฐาน

ทางโรงงานจัดส่งตัวอย่างเสื้อทดลองไซส์แก่ลูกค้าผ่านทางบริษัทขนส่ง เพื่อทำการทดลองวัดไซส์เสื้อตามมาตรฐานของทางโรงงาน โดยลูกค้าสามารถทดลองและจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ รวมถึงจำนวนไซส์ที่ต้องการสั่งผลิตเป็นข้อมูลส่งให้ทางโรงงานเริ่มผลิตได้

*หมายเหตุ : ไม่มีค่าดำเนินการเพิ่มเติม

2. ปรับแก้ไซส์

ทางโรงงานสามารถปรับแก้ขนาดหรือไซส์ รวมถึงแบบงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  อาทิเช่น ปรับเพิ่มหรือลดความยาวแขนเสื้อหรือตัวเสื้อ ปรับเพิ่มหรือลดขนาด อก เอว สะโพก และอื่นๆตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละท่าน โดยจะปรับแก้เพิ่มเติมจากไซส์มาตรฐานของโรงงาน โดยทางโรงงานจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปดูแลขั้นตอนการปรับวัดไซส์ให้ถึงบริษัทของลูกค้า

*หมายเหตุ : +100 บาท / 1 ตัว

2.วัดตัวตัด 100%

ทางโรงงานจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปทำการวัดตัวลูกค้าถึงบริษัท โดยจะทำการวัดขนาดเป็นสัดส่วนที่พอดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า ลูกค้าจะได้ตัวเสื้อเป็นไซส์และสัดส่วนของตนเอง แบบงานตรงตามที่ลูกค้าพึงพอใจ

*หมายเหตุ : +300 บาท / 1 ตัว