วิธีการวัดไซส์เสื้อ
ด้วยตัวเอง

ก่อนเริ่ม*

1.พยายามรีดเสื้อให้เรียบก่อนวัดตัวเสื้อทุกครั้ง

2.ควรนำเสื้อที่ชอบที่สุดและคิดว่าใส่แล้วพอดีที่สุดมาวัดตัวเสื้อ

3.ติดกระดุมเสื้อให้ครบทุกเม็ดและคีบเสื้อให้ตึงก่อนวัด

1.วัดรอบอก: วัดจากตำแหน่งใต้รักแร้จากซ้ายสุดไปขวาสุดตามรูป วัดได้เท่าไหร่นำไปคูณ2

2.วัดรอบเอว: วัดกึ่งกลางระหว่างอกกับสะโพกหรือส่วนที่เว้าที่สุดของเสื้อ วัดได้เท่าไหร่นำไปคูณ2

3.วัดรอบสะโพก: วัดระหว่างชายเสื้อทั้งสองด้าน วัดได้เท่าไหร่นำไปคูณ2

4.วัดไหล่: พับเสื้อขึ้นมาและวัดตามรูป

5.วัดความยาวแขน: วัดจากรอยเย็บตรงหัวไหล่ไล่มาจนสุดตามรูป

6.วัดความยาวเสื้อ: วัดจากรอยต่อระหว่างเสื้อด้านหน้ากับด้านหลัง จากบนสุดไล่ลงมาจนถึงชายเสื้อ

วิธีการวัดไซส์เสื้อ
ด้วยตัวเอง

ก่อนเริ่ม*

1.พยายามรีดเสื้อให้เรียบก่อนวัดตัวเสื้อทุกครั้ง

2.ควรนำเสื้อที่ชอบที่สุดและคิดว่าใส่แล้วพอดีที่สุดมาวัดตัวเสื้อ

3.ติดกระดุมเสื้อให้ครบทุกเม็ดและคีบเสื้อให้ตึงก่อนวัด

1.วัดรอบอก: วัดจากตำแหน่งใต้รักแร้จากซ้ายสุดไปขวาสุดตามรูป วัดได้เท่าไหร่นำไปคูณ2

2.วัดรอบเอว: วัดกึ่งกลางระหว่างอกกับสะโพกหรือส่วนที่เว้าที่สุดของเสื้อ วัดได้เท่าไหร่นำไปคูณ2

3.วัดรอบสะโพก: วัดระหว่างชายเสื้อทั้งสองด้าน วัดได้เท่าไหร่นำไปคูณ2

4.วัดไหล่: พับเสื้อขึ้นมาและวัดตามรูป

5.วัดความยาวแขน: วัดจากรอยเย็บตรงหัวไหล่ไล่มาจนสุดตามรูป

6.วัดความยาวเสื้อ: วัดจากรอยต่อระหว่างเสื้อด้านหน้ากับด้านหลัง จากบนสุดไล่ลงมาจนถึงชายเสื้อ