TWILL FABRIC

ผ้า TWILL ที่เราใช้นั้นเป็นผ้าเนื้อหนาระดับปานกลาง มีส่วนผสมของ Cotton อยู่ที่ 35% ซึ่งสูงกว่าผ้าตามท้องตลาดถึง 10-15%  ตัวผ้าสามารถคงรูปได้ดี ไม่ยับง่าย ใส่อย่างอยู่ทรงได้ตลอดทั้งวัน การดูแลรักษาง่าย เป็นผ้าที่นิยมนำมาตัดเป็นชุดยูนิฟอร์ม

TWILL COLLECTION

TWILL FABRIC

ผ้า TWILL ที่เราใช้นั้นเป็นผ้าเนื้อหนาระดับปานกลาง มีส่วนผสมของ Cotton อยู่ที่ 35% ซึ่งสูงกว่าผ้าตามท้องตลาดถึง 10-15%  ตัวผ้าสามารถคงรูปได้ดี ไม่ยับง่าย ใส่อย่างอยู่ทรงได้ตลอดทั้งวัน การดูแลรักษาง่าย เป็นผ้าที่นิยมนำมาตัดเป็นชุดยูนิฟอร์ม

TWILL COLLECTION