WRINKLE FREE FABRIC

ผ้า Wrinkle Free หรือผ้าสำหรับทำเสื้อเชิ้ตสูตรยับน้อยที่เราใช้ มีส่วนผสมของ Cotton และ Polyester อยู่ที่ 50/50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ตัวเนื้อผ้าระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ใส่แล้วไม่ร้อน และ ไม่ทำให้ตัวเสื้อยับง่าย ตัวผ้ามีคุณสมบัติพิเศษที่จะช่วยซับน้ำ ซับเหงื่อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย ไม่ขึ้นขลุย ไม่เก่าเร็ว มีความเรียบเนียนเป็นเงา ตอบโจทย์ในหลากหลายแง่มุม

WRINKLE FREE COLLECTION

1. PLAIN COLLECTION

ผ้าพื้น

ผ้าพื้นทอลาย

ผ้าพื้นลายทาง

ผ้าพื้นลายตารางหมากรุก

2. OXFORD COLLECTION

ผ้า  OXFORD

ผ้า PINPOINT 

ผ้า  DENIM 

3.WHITE COLLECTION

ชุดรวมผ้าขาว

WRINKLE FREE FABRIC

ผ้า Wrinkle Free หรือผ้าสำหรับทำเสื้อเชิ้ตสูตรยับน้อยที่เราใช้ มีส่วนผสมของ Cotton และ Polyester อยู่ที่ 50/50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ตัวเนื้อผ้าระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ใส่แล้วไม่ร้อน และ ไม่ทำให้ตัวเสื้อยับง่าย ตัวผ้ามีคุณสมบัติพิเศษที่จะช่วยซับน้ำ ซับเหงื่อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย ไม่ขึ้นขลุย ไม่เก่าเร็ว มีความเรียบเนียนเป็นเงา ตอบโจทย์ในหลากหลายแง่มุม

WRINKLE FREE COLLECTION

1. PLAIN FABRIC 

ผ้าพื้น

ผ้าพื้นทอลาย

ผ้าพื้นลายทาง

ผ้าพื้นลายตารางหมากรุก

2. OXFORD FABRIC

ผ้า OXFORD

ผ้า PINPOINT

ผ้า DENIM 

3. WHITE COLLECTION

ชุดรวมผ้าขาว